“Ho avuto fame, e mi avete dato da mangiare”

 Matteo 25,31